Kancelaria
Radcy Prawnego

Magdaleny Wójkowskiej-Andrzejak

z siedzibą w Kutnie oferuje porady prawne i usługi radcy prawnego

Kancelaria zapewnia

Porady prawne

w indywidualnych sprawach. 

Pomoc prawną 

w opracowywaniu pozwów, pism procesowych, umów

Zastępstwo procesowe

przed sądami powszechnymi i organami administracji. 

Stałą obsługę 

podmiotów gospodarczych i jednostek samorządu terytorialnego

Kancelaria oferuje porady prawne i usługi radcy prawnego

w zakresie

Prawo cywilne 

Opiniowanie umów,
Opracowywanie projektów porozumień, pism, w tym pism procesowych, wezwań do zapłaty.
Regulowanie stanów prawnych nieruchomości, zasiedzenia i uwłaszczenia.
Sprawy o zniesienie współwłasności.
Zastępstwo procesowe procesowych. 

Prawo spadkowe 

Opracowywanie wniosków o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, pozwów o zachowek.
Porady prawne w zakresie rozrządzenia na wypadek śmierci, prawa do zachowku, wydziedziczenia, odrzucenia spadku i działu spadku.
Zastępstwo procesowe w postępowaniach wynikających z prawa spadkowego.
Doradztwo w zakresie dziedziczenia długów spadkowych

Prawo pracy 

Porady związane z roszczeniami wynikającymi ze stosunku pracy, w tym nawiązania i rozwiązania umów o pracę. 

Prawo rodzinne


Rozwody i separacje,
Intercyzy małżeńskie,
Podziały majątku dorobkowego,
Porady, pomoc w opracowaniu pism lub zastępstwo procesowe w sprawach o alimenty, ustalenie kontaktów, ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej. 

Prawo gospodarcze


Reprezentowanie w postępowaniach przed KRS.
Rejestracja i przekształcenia spółek cywilnych oraz spółek prawa handlowego.
Zastępstwo procesowe w sprawach gospodarczych. 

Prawo administracyjne


Pomoc w opracowywanie wniosków.
Zastępstwo w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych.
Opracowywanie odwołań od decyzji administracyjnych. 

Dane kontaktowe

Proszę o wcześniejsze telefoniczne umówienie terminu 

Adres:

ul. Tarnowskiego 32/33, Kutno

Telefon:

601 88 44 72

Kancelaria Radcy Prawnego w Kutnie